PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG GYM ONLINE

Phần mềm quản lý hội viên chăm sóc khách hàng L'Services được ứng dụng trong quản lý chăm sóc khách hàng, hội viên VIP, tích điểm thành viên, quản lý bán dịch vụ, sản phẩm, hội viên giới thiệu hội viên mới...

Nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc dịch vụ như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cửa hàng bán thực phẩm chức năng kiêm các dịch vụ sức khỏe như đốt tia hồng ngoại, thực hiện massage y tế, bán các sản phẩm phục vụ như thực phẩm chức năng, đòi hỏi việc quản lý cũng như chăm sóc dịch vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Phần mềm quản lý hội viên chăm sóc khách hàng L'Services vận hành trên nền tảng điện toán đám mây, mục tiêu phục vụ đa cơ sở cho các trung trâm chăm sóc sức khỏe, kinh doanh bán sản phẩm thực phẩm chức năng, dịch vụ làm đẹp như spa, massage, cũng như các dịch vụ làm đẹp khác như Phòng tập Gym/Yoga, trung tâm thể dục thẩm mỹ...

Phần mềm chăm sóc khách hàng L'Services tích hợp thiết bị quét vân tay giúp việc kiểm soát sử dụng dịch vụ được mốt các tối ưu và mang lại hình ảnh hiện đại nhất. Bên cạnh quét vân tay, hệ thống vận hành song song thiết bị quét mã vạch giúp việc vận hành hệ thống vào thực tế được linh hoạt đáp ứng mọi tiêu chí khắt khe trong quản lý.

Phần mềm chăm sóc khách hàng L'Services hiện đang được ứng dụng vận hành ở các tập đoàn đa cơ sở, đáp ứng các tiêu chi khắt khe như vận hành tại từng điểm triển khai, báo cáo đồng bộ từ xa, vận hành liên tục không gián đoạn. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mô hình triển khai thích hợp nhất.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG GYM CHUỖI CƠ SỞ

12/9/2017 11:45:35 AM

Quản lý Gym - Chuỗi cơ sở Quy mô lớn L'Services là hệ thống phần mềm quản lý hội viên phòng tập Gym, Yoga, Beaty Salon, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp với dữ liệu lớn. Bên cạnh Phần mềm quản lý Phòng tập Gym L'Fitness đã và đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường, chúng tôi tiếp tục cung cấp Phần mềm Quản lý Phòng Gym - Quy mô lớn Chuỗi cơ sở là một hệ thống phần mềm nâng cấp, chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu lớn cũng như dành cho các tập đoàn chuỗi cơ sở.

Phần mềm Quản lý Phòng Gym -  Chuỗi cơ sở Quy mô lớn đáp ứng đầy đủ các tính năng quản lý gói dịch vụ được áp dụng cho Phòng tập GYM, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp, Trung tâm SPA. Với trọng tâm xử trí dữ liệu lớn cho chuỗi mô hình phòng tập chúng tôi thiết kế kiến trúc Phần mềm Quản lý Phòng Gym - Dữ liệu lớn đáp ứng mô hình một phòng tập, chuỗi phòng tâp hơn hơn chục ngàn hội viên.


Phần mềm Quản lý Phòng Gym - Quy mô lớn Chuỗi cơ sở tích hợp máy quét vân tay thương hiệu SECUGEN nhằm quản lý khách hàng bằng vân tay, hệ thống hỗ trợ sử dụng song song thiết bị quét vân tay và quét mã vạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của tất cả mô hình Phòng tập GYM, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp, Trung tâm SPA...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG GYM ONLINE

Phần mềm quản lý hội viên chăm sóc khách hàng L'Services được ứng dụng trong quản lý chăm sóc khách hàng, hội viên VIP, tích điểm thành viên, quản lý bán dịch vụ, sản phẩm, hội viên giới thiệu hội viên mới...

Nhu cầu ngày càng cao trong chăm sóc dịch vụ như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cửa hàng bán thực phẩm chức năng kiêm các dịch vụ sức khỏe như đốt tia hồng ngoại, thực hiện massage y tế, bán các sản phẩm phục vụ như thực phẩm chức năng, đòi hỏi việc quản lý cũng như chăm sóc dịch vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Phần mềm quản lý hội viên chăm sóc khách hàng L'Services vận hành trên nền tảng điện toán đám mây, mục tiêu phục vụ đa cơ sở cho các trung trâm chăm sóc sức khỏe, kinh doanh bán sản phẩm thực phẩm chức năng, dịch vụ làm đẹp như spa, massage, cũng như các dịch vụ làm đẹp khác như Phòng tập Gym/Yoga, trung tâm thể dục thẩm mỹ...

Phần mềm chăm sóc khách hàng L'Services tích hợp thiết bị quét vân tay giúp việc kiểm soát sử dụng dịch vụ được mốt các tối ưu và mang lại hình ảnh hiện đại nhất. Bên cạnh quét vân tay, hệ thống vận hành song song thiết bị quét mã vạch giúp việc vận hành hệ thống vào thực tế được linh hoạt đáp ứng mọi tiêu chí khắt khe trong quản lý.

Phần mềm chăm sóc khách hàng L'Services hiện đang được ứng dụng vận hành ở các tập đoàn đa cơ sở, đáp ứng các tiêu chi khắt khe như vận hành tại từng điểm triển khai, báo cáo đồng bộ từ xa, vận hành liên tục không gián đoạn. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mô hình triển khai thích hợp nhất.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG GYM CHUỖI CƠ SỞ

12/9/2017 11:45:35 AM

Quản lý Gym - Chuỗi cơ sở Quy mô lớn L'Services là hệ thống phần mềm quản lý hội viên phòng tập Gym, Yoga, Beaty Salon, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp với dữ liệu lớn. Bên cạnh Phần mềm quản lý Phòng tập Gym L'Fitness đã và đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường, chúng tôi tiếp tục cung cấp Phần mềm Quản lý Phòng Gym - Quy mô lớn Chuỗi cơ sở là một hệ thống phần mềm nâng cấp, chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu lớn cũng như dành cho các tập đoàn chuỗi cơ sở.

Phần mềm Quản lý Phòng Gym -  Chuỗi cơ sở Quy mô lớn đáp ứng đầy đủ các tính năng quản lý gói dịch vụ được áp dụng cho Phòng tập GYM, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp, Trung tâm SPA. Với trọng tâm xử trí dữ liệu lớn cho chuỗi mô hình phòng tập chúng tôi thiết kế kiến trúc Phần mềm Quản lý Phòng Gym - Dữ liệu lớn đáp ứng mô hình một phòng tập, chuỗi phòng tâp hơn hơn chục ngàn hội viên.


Phần mềm Quản lý Phòng Gym - Quy mô lớn Chuỗi cơ sở tích hợp máy quét vân tay thương hiệu SECUGEN nhằm quản lý khách hàng bằng vân tay, hệ thống hỗ trợ sử dụng song song thiết bị quét vân tay và quét mã vạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của tất cả mô hình Phòng tập GYM, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp, Trung tâm SPA...

     Live Chat