TRIỂN KHAI | CHÚNG TÔI | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | LIÊN HỆ

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ JM GROUP

6/1/2017 2:44:07 PM

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ JM GROUP

Ngày 31/08/2016 vừa qua công ty vừa tiếp tục hoàn tất training các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý dịch vụ L'Service tại cơ sở quận 4 của Tập Đoàn JM GROUP.


KÍNH CHÚC JM GROUP NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN NỮA !!!


HÌNH ẢNH VLIL CO. TRAINING
 

TRIỂN KHAI | CHÚNG TÔI | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | LIÊN HỆ

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ JM GROUP

6/1/2017 2:44:07 PM

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ JM GROUP

Ngày 31/08/2016 vừa qua công ty vừa tiếp tục hoàn tất training các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý dịch vụ L'Service tại cơ sở quận 4 của Tập Đoàn JM GROUP.


KÍNH CHÚC JM GROUP NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN NỮA !!!


HÌNH ẢNH VLIL CO. TRAINING
 

     Live Chat